Kullanım Koşulları

www.icradan.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. www.icradan.com.com internet sitesini (bundan böyle “icradan” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “icradan”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “icradan”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "icradan"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “İCRADAN”ın sahibi “Bedrettin Mah. Dr.Bedii Gorbon Sok. No.5 Saga Plaza Şişhane, Beyoğlu İSTANBUL” adresinde mukim SAGA TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca "SAGA TEKNOLOJİ" olarak anılacaktır)’dir. “icradan”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “SAGA TEKNOLOJİ” tarafından sağlanmaktadır.

2. TANIMLAR 
“icradan”: www.icradan.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “SAGA TEKNOLOJİ” nin belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

“Kullanıcı” : “icradan” a erişen her gerçek veya tüzel kişi. “Kullanıcı” “icradan” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

“Üye”: “icradan” a üye olan ve “icradan” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”. Standart üyelik ücretsizdir.

“Kurumsal Üye”: www.icradan.com portalına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” nın, “icradan” daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “icradan” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri onaylanmadan “Üyelik” hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemez, kullandırılamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “icradan” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “icradan” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“İçerik”: “icradan” da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Hizmet Paketi”: “icradan” ın sitesinde yayınladığı bilgileri, belirlediği koşullar içerisinde “Üye” nin görmesi, raporlaması, çıktı alması gibi bilgilerdir.

“icradan Veritabanı” : “icradan” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “SAGA TEKNOLOJİ”ye ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

3. İCRADAN HİZMETLERİ

“icradan” veri tabanına yüklediği bilgileri “Üye” ler (kısmen ücretsiz, kısmen satın aldıkları hizmet paketlerine göre ücretli) “Kullanıcı” lar tarafından görüntülenmesini temin etmektedir.

“icradan", site dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile “icradan” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "icradan", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

İcradan.com, herhangi bir zamanda (Bakım, yenileme, güvenlik gibi) gerek gördüğü takdirde, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı icradan.com’un hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

4. İCRADAN KULLANIM KOŞULLARI

“Kullanıcı” lar “icradan” sitesinden iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir.

Bu web sitesini kullanmakla, yeterli yasal yaşa sahip olduğunuzu, sözleşme yapabilme kabiliyetine haiz olduğunuzu ve bağlayıcı yasal sorumluluklar altına girebilme yeterliliğiniz bulunduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

İcradan.com'u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

“icradan", "Kullanıcı" bilgilerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. "icradan" aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “icradan”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

“icradan”, on-line davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının icradan’a yönlendirilmesi esnasında Google Kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

“icradan”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zarardan “icradan” ın sorumlu tutulamayacağını “kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

“icradan”, dilediği zaman ve koşullarda işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

5. YASAKLAR

“icradan”, “ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “icradan Arayüzü”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “icradan” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “icradan” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; "icradan’in talep, dava ve takip hakları saklıdır.

"icradan"ın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "icradan"ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "icradan"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "icradan"in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “icradan”, “Kullanıcı”yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde "icradan"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "icradan"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet

arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

7. İPTAL VE İADE ŞARTLARI

icradan.com'da üyelik ücretsizdir. Üyeliği onaylanan her “Kullanıcı” Standart üyelik hakkıyla sitede ücretsiz ihale ilanları ve dökümanları incelenebilmekte, siteden alınacak hizmetin hangi bileşenlerden oluştuğu ve sistemin işleyişi hakkında yeterli bilgiye sahip olmaktadır.

icradan.com ‘dan hizmet paketi satın almaya karar vermiş olan kullanıcılar, sunulan hizmeti ve bu hizmeti oluşturan bileşenlerin ne olduğunu anlamış, örnek ihale dökümanları detaylarını görerek üyelik paketlerimizi ve sistemimizi beğenmiş demektir. İcradan.com'dan yapılan alışveriş bir üyelik lisans hakkı olup, tamamen kullanıcının bilinci dahilinde gerçekleşen bir eylemdir.

Hizmet paketinin kullanıma başlamasıyla, geri iade ve başkalarına tekrar satımı mümkün olmadığından satın alınan üyelik hizmet paketlerinin iadesi söz konusu değildir.

8. HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "icradan" tarafından “www.icradan.com”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “icradan”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. “icradan”, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, www.icradan.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.